על המשחק

קווסט במציאות
הפורמט של משחקי חדרי בריחה נלקח ממשחקי מחשב של שנות ה-90 בז'אנר "בריחה מהחדר" בו השחקן
מחפש יציאה מהחדר בעזרת חפצים מסביבו, פיתרון חידות שונות ונסיון בקומבינציות של חפצים
שונים שיצאו מחוץ לגבולות הוירטואלים.